Zamek Biskupów Warmińskich

perelka

LEGENDA

"Jak chce legenda, jeden z biskupów, w średniowieczu skazał mordercę na karę śmierci. Ale jak chce podanie, tenże biskup umarł, a jego następca chcąc się przypodobać swoim poddanym ogłosił amnestię. Był to pierwszy i ostatni przypadek, kiedy to uwolniono tak wielkiego zbrodniarza. Wyprowadzono go więc z karceru ("komory zapomnienia" znajdującej się na dnie wieży) na krużganki. Spojrzał on na światło słoneczne, oślepł i wkrótce zmarł. Widocznie niebiosa nie mogły się pogodzić z tak niefortunnego ułaskawienia. Sprawa nie kończy się jednak na tym. Otóż po pewnym czasie strażnicy zamku (rzecz ponoć dzieje się do dzisiaj) poczęli zauważać w porze wieczorowej i nocnej przesuwające się w piwnicach zamkowych, na krużgankach, w "komorze zapomnienia", dwie małe iskierki. Są to oczy tego skazańca. Czy tak jest naprawdę? Trzeba to koniecznie sprawdzić".


zamek

Po wschodniej stronie miasta, wśród zadrzewionych wzgórz morenowych znajduje się jeden z najstarszych i najcenniejszych zabytków Lidzbarka Warmińskiego. Jest nim okazały zamek gotycki, położony w rozwidleniu rzeki Łyny i jej dopływu Symsarny, pełniący przez długie lata funkcję rezydencji biskupów warmińskich (od zbudowania do 1795 r.) Został on wzniesiony w latach 1350-1401 przez biskupów Jana I z Leśni, Jana II Stryprocka i Henryka Sorboma na miejscu dawnego drewnianego grodu. Bryłę zamku stanowią cztery skrzydła zamykające wewnętrzny dziedziniec otoczony dwukondygnacyjnymi krużgankami, które do złudzenia przypominają krużganki wawelskie - stąd zamek lidzbarski nazywany jest "Wawelem Północy".
dziedziniec W narożniku północno-wschodnim znajduje się wieża, w dolnej części czworoboczna, w górnej ośmioboczna. Na jej dnie przez wiele wieków było więzienie tzw. karcer lub "komora zapomnienia". Przebywali tam więźniowie skazani na śmierć głodową.
Pierwotny podział funkcjonalny poszczególnych kondygnacji nawiązywał do schematu "domu konwentu", różni się jednak od zamków krzyżackich, przede wszystkim wystrojem wnętrz i układem, przy czym funkcje mieszkalne i reprezentacyjne przeważały nad obronnymi.
Ostrołukowa brama rezydencji biskupiej wita przybyłych gości. Sień prowadzi na dziedziniec zamkowy.
Zamkowe pomieszczenia są rozmieszczone na sześciu poziomach, którym przypisywane są różne funkcje.
Piwnice dwukondygnacyjne służyły do przechowywania żywności, ogrzewania zamku i jako więzienie. Na parterze umieszczono: w skrzydle zachodnim - kuchnię, północnym - piekarnię i browar, wschodnim - magazyny na mąkę, kaszę i przyprawy, południowym - zbrojownię, izbę wartownika i skarbiec. Pierwsze i drugie piętro to pomieszczenia reprezentacyjne i mieszkalne. Poddasze było kondygnacją gospodarczą, obronną i spichrzem.
kredens Szczególnie ciekawe do zwiedzania jest reprezentacyjne pierwsze piętro, gdzie znajdują się komnaty biskupie. Poprzedza ją przedpokój na zapleczu klatki schodowej. W komnacie letniej znajdującej się w zachodniej części skrzydła północnego, na sklepieniu gwiaździstym jest malowidło prawdopodobnie z XVII wieku, w tonacji czerwonej z ornamentem sieci roślinnej oraz pasami brązowo-błękitnymi.
Kolejna komnata nosi nazwę zimowej. Posiada sklepienie gwiaździste i kominek. Wnęka na ścianie zachodniej to dawne przejście do łaźni umieszczonej w baszcie nad Łyną. Za komnatą znajduje się poprzeczny korytarz, skąd kryty ganek prowadził także nad Łyną do wieży ustępowej.
jadalnia Skrzydło zachodnie zajmują Kredens Zamkowy i Refektarz (Letnia jadalnia). Ten pierwszy jest zmniejszony o biegnący obok komin z drugiej połowy XIV wieku. Jego zwiedzanie stanowi dużą atrakcję dla turystów. Oba pomieszczenia zdobią malowidła pochodzące z XV-XVIII wieku.
W skrzydle południowym znajdują się Wielka Komnata zwana Salą Obrad lub Kapitularzem. Nakryta jest pięcioprzęsłowym sklepieniem gwiaździstym. Uwagę zwiedzających zwracają fragmenty malowideł z końca XIV wieku Deesis - Adoracja Boga (zdjęcie nr 9) i Ukrzyżowania oraz szczątkowy poczet biskupów warmińskich (XV wiek). W krużgankach tego piętra uwagę zwracają odsłonięte fragmenty malowideł ściennych. Najstarsze pochodzą z XIV wieku - Biczowanie, Sąd Ostateczny. Gotycki portal ozdobiony polichromią (rekonstrukcja) o motywie ornamentalnym stosowanym w XV wieku.
freski Na ścianie wschodniej widoczne są herby: Hozjusz - Kardynała Stanisława Hozjusza, Medyci - papieża Piusa IV i Lis - biskupa Szymona Rudnickiego. Na uwagę zasługują marmurowe portale fundacji kardynała Michała Radziejowskiego (XVII w.) i późnorenesansowy z piaskowca z 1612 r. sygnowany herbem Warmii i biskupa Szymona Rudnickiego.
krużganki Z krużganka zamkowego przechodzi się do Kaplicy Zamkowej w skrzydle południowym. Obecny wystrój rokokowy kaplica zawdzięcza biskupowi Adamowi Stanisławowi Grabowskiemu (XVIII w.). Na sklepieniu widoczne są herby: Zbiświcz z fundatora i diecezji warmińskiej z barankiem. Na ścianie północnej znajdują się freski przedstawiające sceny ze Starego Testamentu: Trzej Aniołowie u Abrahama, Ofiara Izaaka, Spotkanie Eliezera z Rebeką, drabina Jakubowa, Sen Józefa, Józef jako rządca egipski. Ich autorstwo przypisuje się Józefowi Korzeniewskiemu pochodzącemu z Lidzbarka Warmińskiego. Jego dziełem jest także obraz w ołtarzu głównym "Św. Jerzy przed namiestnikiem". Organy pochodzą z 1760 r. Zrekonstruowane w latach 1972-1973.
organy Obok kaplicy znajduje się Sala Sądowa (Wielki Refektarz) - zdjęcie nr 6. Jest to największa i najwspanialsza komnata, zajmująca całe wschodnie skrzydło zamku. Wyposażona w sześcioprzęsłowe sklepienie gwiaździste z żebrem przewodnim. Najstarszymi malowidłami z końca XIV wieku są: polichromia o motywie szachownicy i przedstawienie koronacji Marii z około 1380 r. (na ścianie południowej). Fryz heraldyczny biskupów warmińskich umieszczony na ściankach tarczowych powstał w XVIII wieku i zachował się do biskupa Łukasza Watzenrode. Pozostałe herby pochodzą z XX wieku.
Z Sali Sądowej jest przejście do pomieszczenia w wieży. Pełniło ono funkcję Kaplicy Domowej. Zachowane tu malowidła powstały za czasów wuja Kopernika - Łukasza Watzenrode (1489-1512).
schody Z przedsionka kaplicy schody osadzone w murze prowadzą do lochu w wieży, zwanego karcerem lub "komorą zapomnienia".
Ostatnim pomieszczeniem na tej kondygnacji jest Sala Audiencyjna mieszcząca się w skrzydle północnym. Obecny jej wygląd pochodzi z końca XV wieku. Wtedy została podwyższona i nakryta sklepieniem wielogwiaździstym. Od XVI wieku mieściła się tutaj biblioteka. W latach 1936-1937 odkryto fragment czternastowiecznej arkady, która uwidacznia pierwotną wysokość sali. Malowidło na sklepieniu z początku XVI wieku odkryto i zrekonstruowano w latach 1971-1974.
Sala na słupach W południowym skrzydle, w przyziemiu zamku znajduje się jedna z piękniejszych sal, zwana Salą na Słupach. Charakteryzują ją sklepienia krzyżowo-żebrowe, wparte pośrodku filarami z granitu. Dawniej mieściły się tutaj: zbrojownia, biskupia szkółka dla pruskich chłopców oraz refektarz dla służby.
ikony Dawna siedziba biskupów warmińskich jest jedną z najświetniejszych i najlepiej zachowanych budowli obronnych z okresu średniowiecza w Polsce. W 1963 roku uznany został za pomnik historii najwyższej klasy "0" (w Polsce takich zabytków mamy około 65 np. Wawel, Frombork, Malbork itp.). Jego mury gościły wiele znakomitych postaci. Byli to znani humaniści, poeci, pisarze, uczeni, politycy (m.in. biskupi: Wacław Leszczyński, Jan Stefan Wydżga, Teodor Potocki, Ignacy Krasicki,, kardynałowie: Stanisław Hozjusz, Andrzej Batory, Jan Olbrach Waza - syn króla Zygmunta III Wazy, Michał Radziejowski).
Malarstwo Polskie XX wiekuTo tu na Zamku Lidzbarskim Mikołaj Kopernik przebywający u boku swego wuja biskupa Łukasza Watzenrode w latach 1495-1946 i 1503-1520 śledził ruchy ciał niebisekich. To tu napisał wstęp do swego głównego dzieła tzw. "Mały komentarzyk".
Warto również odwiedzić przedstawioną stałą ekspozycję unikatowych ikon, namalowanych przez profesjonalnych rosyjskich artystów. Ikony wojnowskie z XVI-XX wieku, krzyże, ołtarzyki, plakietki pochodzą z cerkwi żeńskiego klasztoru ze wsi Wojnowo. Najcenniejszym nabytkiem jest z całą pewnością fragment carskich wrót ze sceną Zwiastowania oraz ikona Św. Jan Ewangelista przed Prochorem, obie z XVI i XVII wieku.
Lapidarium "Malarstwo polskie XX wieku" - to wystawa, dzięki której zwiedzający poznać mogą rozwój polskiego malarstwa od początku XX wieku do dzisiaj. Pierwsza sala odkrywa przed nami dzieła impresjonistów, kubistów i klasycystów. Zaś w sali drugiej możemy podziwiać sztukę abstrakcyjną, malarstwo bezprzedmiotowe i dzieła kolorystów.
"Żywe dziedzictwo" - eksponaty zgromadzone w tej sali są najczęściej zniszczonymi, aczkolwiek unikatowymi dobrami kultury. Wśród nich znajdują się barwne fotogramy, dokumentacja opisująca konserwację architektonicznych zabytków, rzeźby, numizmaty, etnografia i archeologia.
Lapidarium - w jego wnętrzu znajdują się XVIII-wieczne obramowania kominków; pochodzą one z pałacu Wydżgi, zbudowane z piaskowca i szaro-białego marmuru. Podziwiać można tutaj także rzeźby - ówcześnie stanowiące ozdobę ogrodów Ignacego Krasickiego.

Muzeum Warmii i Mazur
oddział w Lidzbarku Warmińskim
Plac Zamkowy 1
tel. (089) 767-29-80
czynne od 9.00 - 15.00 (oprócz poniedziałku)
od 1 maja od godz. 9.00 - 17.00

Wykonano na zlecenie Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim
Stanowisko ds. Promocji - Edyta Madziewicz
Tekst: Leonard Szwedowicz
Zdjęcia: Piotr Stańko, Krystian Gogoliński

Wszystkie zdjęcia przedstawione powyżej można znaleźć w galerii w większym formacie.

Ostatnio na forum

Cyfrowa drukarnia etykiet samoprzylepnych
26-07-2018 22:20 - dodał: Anonymous

obozy windsurfingowe
19-07-2018 19:00 - dodał: Anonymous

specjaliści od wykończenia wnętrz
02-07-2018 23:00 - dodał: olamala

dietetyk - czy warto zaufać?
25-06-2018 14:59 - dodał: olamala

Oferta pracy dla konsultanta
04-06-2018 10:13 - dodał: Anonymous

Ogłoszenia

Skorzystaj z darmowych usług wiodącego producenta schodów Rintal Polska! Pomiar, projekt oraz wizual
Data : 02-08-2018 17:48

Reklama
Zdjęcie dnia
Kościół

Kościół